Библиотека
 Хронология
 Археология
 Справочники
 Скандинавистика
 Карты
 О сайте
 Новости
 Карта сайтаЛитература

 
ИСТОЧНИКИ  

Источник: С. Д. КОВАЛЕВСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ КЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ШВЕЦИИ


 

Исландские саги. Под ред. М. И. Стеблин-Каменского. М., 1956.

Младшая Эдда. Изд. подготовили О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. М., 1970.

Повесть временных лет, ч. I. М.-Л., 1950.

Полное собрание русских летописей, т. 1-5. СПб., 1851-1856.

Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях. Пер. A. И. Корсуна. М.-Л., 1963.

Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, ed. B. Schmeidler. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. Hannover – Leipzig, 1917.

Annales Bertiniani. Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte, Teil 2. Unter Benutzung der Übersetzungen von J. v. Jasmund und C. Rehdantz, neu bearbeitet von R. Rau. Berlin, 1950.

Bautil. Det är: Alle Svea och Göta Rikens Runstenar... Utg. af J. Göransson. Stockholm, 1750.

Beowulf. Herausg. von Moritz Heine. Bibliothek der ältesten deutschen Litteratur-Denkmäler, Bd. III. Angelsächsische Denkmäler, Teil 1. Paderborn, 1908.

Caesar Caius Julius. C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Gallico. In usum scholarum recognovit B. Dinter. Lipsiae, 1878.

Danmarks gamle landskabslove med kirkelovene. Udg. af det Danske sprog- og litteraturselskab... Under ledelse af Johs. Brøndum – Nielsen i forbindelse med Poul Johs. Jørgensen, bd. 1-8. København, 1933-1958.

Diplomatarium Dalekarlicum. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén, d. 1. Stockholm, 1842.

Diplomatarium Suecanum. Ed. J. G. Liljengren, В. Е. Hildebrandt, S. Tunberg, E. Nygrea, vol. I-VI, VIII : 1. Stockholm, 1829-1959.

Erikskrönikan enligt cod. Holm, D. 2. Ed. R. Pipping. SFSS 47. Uppsala, 1921.

Fogdö (Vårfruberga) klosters jordebok. Ed. F. Ossianilsson (Dovring). VSLÅ, 1945.

Geschichten vom Sturluagengeschlecht. Übertragen von Walter Baetke. Jena, 1930.

Hervararsaga på gammal Götska. Med Olai Vereli... Upsalae, 1672.

Historia Norwegiae. – Monumenta historica Norvegiae. Latinske kildeskrifter til Norges historia i middelalderen udgivne efter offentlig foranstalting ved Dr. Gustav Storm. Kristiania, 1880.

Iordanis Romana et Getica, Ed. Th. Mommsen. – Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi, vol. I, 1882.

Jónsson F. Den norsk-islandske Skjaldediktning, bd I-II, A-B. København, 1908-1915.

Landnámabok Islands. Einar Arnórsson bjó till prentunar. Reykjavik, 1948.

Magnus Erikssons Landslag i nusvensk tolkning av Å. Holmbäck och E. Wessén. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Lund, 1962.

Norges gamle Love indtill 1387. Udgivne ved R. Keyser og P. A. Munch, bd I-V. Christiaaia, 1846-1895.

Den norsk-isländska skaldediktningen, reviderad av E. A. Kock, bd 1-2. Land, 1946-1949.

Olai Magni Historia de gentibus septentrionalibus... Romae, 1555.

Plinius Secundus C. Naturalis historia. Ed. D. Detlefsen, I-VI. Berlin, 1866-1882.

Privilerier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer, d. 1. 1251-1523. Utg. av N. Herlitz. Stockholm, 1927.

Procopii Caesariensis opera omnia. Recognovit Jacobus Havry, De bellis libri V-VIII. Lipsiae, 1963.

Ptolemaeus (Claudius Ptolemaeus). Geografia. Ed. C. Müller, С. Т. Fischer, I-II. Paris, 1883-1901.

Rosenhane Sch. Oeconomia. Utg. af T. Lagerstedt. Uppsala, 1944.

Runurkunder utgifne af J. G. Liljengren. Stockholm, 1833.

Samling af Sweriges gamla lagar (Corpus juris sveogothorum antiqui). Utg. H. S. Collin och C. J. Schlyter, bd 1-13. Stockholm – Lund, 1827-1877.

Saxonis Grammatici Gesta Danorum. Hrsg. von A. Holder. Strassburg, 1886.

Scriptores rerum Svecicarum medii aevi. Ed. E. M. Fant, E. G. Geijer, J. H. Schröder, C. Annerstedt, t. I-III. Upsala, 1818-1876.

Sko klosters medeltida jordeböcker. Ed. A. Peetre. SVSL, 42. Lund, 1953.

Snorri Sturluson. Edda. Utg. af Finnur Jónsson. København, 1900.

Snorri Sturluson. Heimskriagla. Steingrímur Pálsson bjó undir prentun d. I-II. Reykjavik, 1944.

Svenska landskapslagar tolkade och förklarade for nutidens sveaskar av Å. Holmbäck och E. Wessen Ser. 1-5. Stockholm, 1933-1946.

Sveriges runinskrifter utgivna av VHAÅ, I-IX. Stockholm, 1900-1957.

Sveriges runurkunden granskade och utgifne af R. Dybeck (I. Uppland, II. Stockholms län). Stockholm, 1860-1865.

Sverris saga. Udg. ved G. Indrebø. Kristiaaia, 1920.

Tacitus Cornelius. Germania. Berlin – Leipzig, 1950.

Västergötlands runinskrifter samlade af K. Torin, I-IV. Lund – Stockholm, 1871-1893.

Vita Anskarii auctore Rimberto. Ed. G. Weitz. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. Hannover, 1884.

Yngvars saga vidförla jämte ett bihang om Yngvarsinskrifterna. Utg. af E. Olson. Samfund til utgivelse af gammal nordisk litteratur, XXXIX. København, 1912.